parallax background

PUNTUACIONS I
PREMIS

Lliurament de Premis

En tots els esports, els 3 primers classificats rebran una medalla commemorativa dels jocs.
Per la seva banda, els hotels participants optaran als següents trofeus:

Hotel Rei dels Jocs


A l'hotel amb major nombre de punts

Hotel Rei de cada esport


A l'hotel amb major nombre de punts en aquell esport

Esperit esportiu i solidari


A l'hotel amb la major contribució solidària

Eficiència esportiva


A l'hotel amb millor coeficient punts/equips (per optar a aquest premi cal participar en almenys 3 esports diferents)

Sistema de puntuació

Aquest serà el sistema de puntuació. Els punts acumulats permeten adjudicar els trofeus de cada esport i també el trofeu absolut Hotel Rei dels Jocs. La no-compareixença sense avís està penalitzada amb els mateixos punts (però negatius) que té la MEDALLA D'OR en l'activitat corresponent.

Criteris de desempat

A continuació es mostren els criteris per desfer possibles empats en la classificació pels diferents trofeus.

Hotel Rei dels Jocs

 • Més punts
 • Menys penalització
 • Més medalles d’or
 • Més medalles de plata
 • Més medalles de bronze
 • Més participants
 • Més esports/modalitats
 • Millor paritat (gènere)
 • Ordre inscripció (qui s’ha inscrit abans)

Hotel Rei de cada esport

 • Més punts
 • Menys penalització
 • Més medalles d’or
 • Més medalles de plata
 • Més medalles de bronze
 • Més classificats al top 10
 • Més participants
 • Més esports/modalitats
 • Millor paritat (gènere)
 • Ordre inscripció (qui s’ha inscrit abans)

Esperit esportiu

 • Més participants
 • Menys penalització
 • Més esports/modalitats
 • Millor paritat (gènere)
 • Més punts
 • Més medalles d’or
 • Més medalles de plata
 • Més medalles de bronze
 • Ordre inscripció (qui s’ha inscrit abans)

Eficiència esportiva

 • Millor ràtio punts/equips
 • Menys penalització
 • Més equips
 • Més punts
 • Més medalles d’or
 • Més medalles de plata
 • Més medalles de bronze
 • Més esports/modalitats
 • Millor paritat (gènere)
 • Ordre inscripció (qui s’ha inscrit abans)